Mayara e Fernando Wedding Don't say no, no, no, no, no Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah And we'll go, go, go, go, go If you're ready like I'm ready Wedding Saturday, 29 Aug, 2015 Rodovia Juscelino Kubitschek, Sete Lagoas, Brasil